CURS TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI MANAGEMENTUL BIBLIOTECILOR BIBLIONET (ITLIB) - Începând cu anul 2010 și continuâd cu 2011, 2012, finalizându-se cu anul 2013, Centrul de Formare din cadrul Bibliotecii Județene "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva, a organizat în cadrul programului Biblionet cursuri de instruire a bibliotecarilor de la bibliotecile publice locale din județul Hunedoara. Au participat bibliotecari de la cele 62 de biblioteci publice hunedorene. Cursul s-a desfășurat pe perioada a 5 zile pentru fiecare etapă de implementare a programului ”Biblionet - lumea în biblioteca mea”. Astfel bibliotecarii și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile de a utiliza echipamentele IT primite în programul Biblionet din biblioteci , profitând de experiența colegilor cursanți și de profesionalismul celor 4 formatori: Țoța Mihaela, Mariana Marian, Simona Locsei și Carmen Drăgoi. Cursul a constat în utilizarea suitei de programe OFFICE 2010 (Word și Excel) - un element de noutate pentru bibliotecari. Fiecărui cursant i s-a acordat timpul necesar însușirii cunoștințelor și exersării deprinderilor necesare în munca cu calculatorul, lucru evidențiat de bibliotecari pe tot parcursul celor 5 zile de curs. În ce privește utilizarea internetului, cursanții erau familiarizați cu noțiunile elementare de căutare, toți cursanții și-au creat adrese de mail și și-au însușit metodele de protejare a identității on-line, precum și a calculatoarelor împotriva programelor dăunătoare. Bibliotecarii și-au manifestat interes pentru crearea blog-ului pentru bibliotecă, toți dorind dezvoltarea lui în următoarea perioadă. În ceea ce privește înființarea, organizarea și desfășurarea activității în centrele Biblionet (CIP), marea provocare a cursanților va fi promovarea și atragerea utilizatorilor în centru, considerând că vor avea nevoie de sprijin în viitor. Bibliotecarii participanți la programul Biblionet s-au constituit ca un grup dinamic, bine închegat, interesat și implicat. Toți participanții au adus o contribuție importantă pe tot parcursul desfășurării cursului. Acesta și-a atins scopul, cursanții s-au declarat mulțumiți, încrezători în forțele proprii pentru gestionarea centrelor Biblionet.
2010 2011 2012 2013