ETAPA PILOT 2008 - IREX și partenerii săi au deschis în perioada 2007-2009 în Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea 12 centre pilot în 5 județe din România ca parte a procesului de planificare a acestui program național. Astfel județul Hunedoara a fost selectat să facă parte din această etapă. În anul iunie 2008 au fost inaugurate Centrele Internet pentru Populație (CIP) la Biblioteca Județeană "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva și la Biblioteca Comunală Baru.

ETAPA a II-a 2010 - Alte 22 de Centre cu Internet pentru Populație (CIP) își deschid porțile în localitățile județului Hunedoara: Beriu, Blăjeni, Brad, Bretea Română, Certejul de Jos, Dobra, Ghelari, Hațeg, Hunedoara, Luncoiu de Jos, Mărtinești, Orăștie, Orăștioara de Sus, Petrila, Petroșani, Râu de Mori, Romos, Vața de Jos, Vețel, Vulcan. Astfel, în aceste localități cu ocazia deschiderii acestor centre a fost prilej de mare bucurie ca bibliotecile publice să fie dotate cu echipamente IT de ultimă generație, pentru folosul oamenilor din aceste comunități. S-a remarcat deosebita implicare a Bibliotecii Județene "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva, reprezentată de managerul acesteia, d-l Ioan Sebastian Bara și de coordonatorul județean Biblionet, d-l Daniel Oprean în implementarea acestui program și în organizarea impecabilă a acestor evenimente. În fiecare dintre aceste localități, bibliotecarele și-au dat toată silința îm a-și primi oaspeții și, în primul rând, utilizatorii, într-o bibliotecă frumos aranjată, primitoare, și, de acum înainte, dotată și cu calculatoare performante, care vor sporii cu siguranță numărul celor care îi calcă pragul. Au vorbit pe rând, primarii, directorul bibliotecii județene, reprezentantul IREX, toți manifestându-și plăcerea de a fi prezenți, cu un așa prilej, în bibliotecă și, toți, cu cuvinte de laudă și de mulțumire că un astfel de program, cum este Biblionet, dă o șansă bibliotecii să redevină acel spațiu cultural în care membrii comunității să se întâlnească sau să găsească un sprijin. După tăierea panglicii, au fost prezentate diferite momente artistice; la Petrila, o grupă de copii de la Organizația "Salvați Copiii", cu care biblioteca orășenească are colaborări, a ținut un deosebit moment artistic, biblioteca prinzând viață sub glasul lor firav și pur; la Vulcan, tineri ai centrului "Raza Speranței" au ținut o demonstrație de free style; la Orăștie, tinere talente locale au încântat auzul participanților, iar la Petroșani, elevii unei școli gimnaziale din localitate au cântat și recitat despre cărți. Cu emoții în glas, bibliotecarele și-au arătat mulțumirea și recunoștința față de toți cei care au participat la implementarea acestui program, iar bibliotecara de la Orăștie a calificat Biblionetul ca fiind "o adevărată mană cerească pentru biblioteci și bibliotecari". Programul Biblionet a reușit să aibă impact pozitiv direct asupra unor comunități: la Vulcan, autoritățile locale au re-înființat biblioteca orășenească, în care acum își au locul și echipamentele IT livrate prin Biblionet, în incinta unui complex socio-comunitar, iar la Orăștie, biblioteca municipală a fost inclusă într-un program masiv de reabilitare, rezultatul fiind un spațiu cultural primitor, modern, pregătit să întâmpine și să satisfacă nevoile culturale, de informare ale cetățenilor. Lucrul cel mai îmbucurător este că, în toate locațiile mai sus menționate, autoritățile publice locale au investit în biblioteci, girând astfel rolul pe care biblioteca trebuie să îl asume și să asigure în cadrul comunității pe care o deservește.

ETAPA a III-a 2011 - Până în anul 2008, majoritatea bibliotecilor din România, cu puține excepții, au intrat într-un con de umbră. Biblionet este programul care a adus mai multă culoare, oferind noi servicii și noi posibilități pentru bibliotecile din România. Biblioteca Județeană "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva a inaugurat încă 20 de noi Centre cu Internet pentru Populație (CIP) la alte biblioteci din județ care au aderat la programul Biblionet, oferind utilizatorilor servicii moderne și acces la internet. Astfel au avut loc deschideri oficiale în localitățile: Biblioteca Județeană "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva - Filialele nr.1,3 și 4, Aninoasa, Bucureșci, Cîrjiți, Crișcior, Densuș, Hărău, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Sarmizegetusa, Sîntămăria Orlea, Simeria, Teliucu Inferior, Tomești, Totești, Vălișoara, Zam . Toate aceste biblioteci oferă acum servicii moderne de acces la informație, dar și resurse pentru prezentări interactive și proiecții de film. "Prin deschiderea centrului Biblionet, locuitorii comunității vor avea acces la internet, având astfel acces la informație din toate domeniile. Biblioteca trebuie să fie în centrul comunității..." spunea managerul Bibliotecii Județene "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva, domnul Ioan Sebastian Bara. Alături de coordonatorul județean Biblionet, d-l Daniel Oprean, reprezentații bibliotecii județene și autoritățile locale din locațiile mai sus amintite au participat la inaugurări și un număr mare de elevi de la școlile din zonă. Aceștia au fost extrem de încântați de noile servicii. Odată cu inaugurarea noilor centre Biblionet, bibliotecarii și reprezentații autorităților locale au pregătit pentru cei prezenți diverse informații despre istoria comunităților locale. Au vorbit pe rând reprezentații autorităților locale, managerul Bibliotecii Județene "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva, reprezentantul IREX dar și elevi, profesori și invitați. Organizarea a fost pe măsura așteptării participanților, care au promis cu entuziasm, că vor trece mai des pe la bibliotecă și vor utiliza din plin toate facilitățile oferite.

ETAPA a IV-a 2012 - Dezvoltarea rețelei Biblionet în județul Hunedoara a continuat astfel că în această etapă au fot cuprinse alte 14 biblioteci publice locale și anume: Biblioteca Județeană "OVID DENSUSIANU" Hunedoara-Deva - Filiala nr.2, Buceș, Boșorod, Burjuc, Călan, Gurasada, Hunedoara - Filiala Dacia, Ilia, Lupeni, Petrila - Filiala Cimpa, Rapoltu Mare, Ribița, Sălașu de Sus, Șoimuș.

ETAPA a V-a 2013 - Ne aflăm la sfârșitul implementării programului Biblionet. Ultimele 9 Centre cu Internet pentru Populație (CIP) iși deschid porțile la bibliotecile publice din județul Hunedoara și anume: Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva - Centrul de Plasament Orăștie și Centrul de Plasament Brad, Băcia, Geoagiu, Lăpugiu de Jos, Lelese, Toplița, Turdaș și Sîntămăria Orlea - Filiala Sînpetru.

ETAPA a V-a 2014 suplimentare - Cu toate că implementarea programului Biblionet în județul Hunedoara s-a încheiat în anul 2013, s-a reușit suplimentarea programului cu încă 2 centre și anume Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva - Filiala nr.5 - Colțul Chinezesc și Centrul de Plasament Lupeni.

BIBLIONET la final - Hunedoara este un județ care a reușit să atragă una dintre ele mai mari investiții, acest lucru fiind o dovadă în plus că biblioteca județeană, prin managerul acesteia și prin coordonatorul de program și-au asumat pe deplin programul Biblionet. S-a reușit ca prin implementarea acestui program să atragă și finanțări pentru refacerea bibliotecilor din partea autorităților locale. Primăriile din comunitățile locale partenere din județul Hunedoara și managerul bibliotecii județene își asumă, astfel, responsabilități legate de administrarea și funcționarea bibliotecilor cu acces public la Internet și de introducerea în bugetul local anual a costurilor aferente funcționării acestora. Echiparea standard a unei biblioteci publice locale include un număr de calculatoare cu echipamentele aferente în funcție de numărul populației, imprimantă multifuncțională, scanner, router wireless, căști cu microfoane, camere Web, swicth, videoproiector, ecran de proiecție. Practic, fiecare bibliotecă inclusă în programul Biblionet va deveni un hotspot, permițând accesul la Internet tuturor celor care doresc să acceseze rețeaua wireless. Microsoft Corporation a donat județului Hunedoara software în valoare de 364.601,62 USD, respectiv 1.198.409,08 RON în cadrul inițiativei globale de înzestrare a comunităților cu tehnologie accesibilă și utilă. În total județul Hunedoara, a primit în cadrul programului Biblionet echipamente și soft în valoare totală de 594.075,15 USD, respectiv 1.952.665,61 RON. Putem spune că "prin Programul Biblionet n-am făcut altceva decât să oferim gratuit ceva ce costă. Trăim într-o perioadă în care informația costă: ai informația, ai viitorul, n-ai informația, n-ai nimic"