INVĂȚĂTORUL DE MÂINE

Biblioteca Digitală - pagina web

Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” - pagina web

REVISTA ELEVILOR ȘCOLII NORMALE DE BĂIEȚI DEVA

Revista apare sub conducerea spirituală și tehnică a

D-lui Dr. N. Apostolescu

și a unui comitet de elevi:

 

Boboc Nicolae, cl. VIII.

Bembea Nicolae, cl. VIII.

Munteanu Vasile, cl. VIII.

Popa Eugen, cl. VIII.

Frâncu Aurel, cl. VII.

Țârlea Nicolae, cl. VI.

Profeanu Paraschiv, cl. V.

 

Anul 1938 - 1939

Decembrie 1938 - Martie-Iunie 1939
Nr.1-2-3
 

Copyright © 1913 - 2019  Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva                         Design by:  analist-programator Daniel Oprean