Page 2 - 1908-06
P. 2

r             s (i n a r a l.       1 M. Sadoveanu Faceri de bine. Maria Canţan . Cântece (poezie).
        Maria Canţan Cântec (poezie). Cronică: . . „Două culturi". 0 poveste.
        Ociavian Goga Fior (poezie).      Românii şi serbările jubilare
        G. Marna . . Monumente antice din Roma.  ale  împăratului.  Moravuri.
             Câmpul lai Marte.       Pentru „Unirea". Astronomia
        I. (I. Sorica . La răspântie (poezie). in literatură. Din Germania.
        Z. Bârsan . . Noaptea de Sf. Maria.  Ştiri. — Poşta redacţiei. —
        [ Elena Farago în prag (poezie).    Poşta administraţiei. — Bi-
        \ Dr. I. Borcia . „Peste puterile noastre" de  bliograîie.
             Bjornstjerne Bjornson.
                   llast raţia ni: Vederi din Roma.


                   ABONAMENT:
                   Qusîro-Hngarici:
           1 an...........................12 cor.  Ed. de lax  ... 20 cor.
           6 lani.......................... 6 „  „ „ „  ... 10 „
            Ediţia pentru preoţi, învăţători şi studenţi: l an 7 cor.
                 Komârtia şi în Străinătate:
           1 an...........................16 cor.  Ed. de lux  ... 25 cor.
           6 luni..........................8 „  „ „ „  ... 15 „
             Ediţia pentru preoţi, învăţători şi studenţi: 1 an 12 Cor.
           Reclamaţiile sunt a se face in curs de lo zile după apariţia fiecărui număr. Pentru orice
              schimbare de adresă se vor trimite 20 bani in mărci postule.
            Abonamentele, plătite înainte, sunt a se trimite la adresa:
                  Adm. rev. „Luceafărul", Sibiiu (Nagyszeben).
      Scoarţe pentru Luceafărul     ,JT
          orice an cor. 2.—.      Colecţiile „Luceafărul" complete.
                            Legătură elegantă în pînză.
                        Anul I, epuizat.
                       Anul II, (1903)............................... ..... 40 cor.
                       Anul 111, (1904) . . . ........... ........................... 30 „
                       Anul IY, (1905) .    40 .,
                       Anui V, (1906) Ed. simplă . . . . .  16  „
                        Anul V, (1906) Ed. de lux.............................25 ,,
                       Anul VI, (1907) Ed. simplă.............................16 „
                        AnulVI, (1907) Ed. de lux...............................25 „
                       Toate colecta le Împreună ed. simplă C.130; ed, lux C. 145.
                           Colecţii incomplete.
                       Sem. 11, 1903. (nrele 9—23)...........................3 cor.
                       Seni. II, 1904, (nrele 11-24)............................3 ,.
                       Sem. II, 1905, (nrele 11—24).........................3 „
                          Cumpărăm „Luceafărul".
                        Anul 1. (1902), complect sau numerele: 2, 3, ti,
                          8, 9. 10. (In deosebi nrele 3 şi 9—10.)
                       Anul 11. (I903i. 2, 4, 7 şi 24.
                       Amil III. 11004), 2 şi 5.
                       Anul IV’, (1905), I, 2, 4, 6, 8 şi 10.
                          H se adresa administraţiei noastre.
                                    yr
   1   2   3   4   5   6   7