Page 8 - 1908-06
P. 8

120            LUCEAFĂRUL          Nrul (j„ 1908

                     PI OR.
        Mesteacănul ne zgribură la poartă, Tot mai aproape vaerul lui geme,
        Biet cerşitor ce-i despoiat de fire, Tot mai pripit cu degetul lui bate.
        Şi picuri grei, ca lacrimi de durere, — Noi ascultăm. — Uisarea noastră mută
        Se scurg pe coaja albă şi subţire. Pe-acelaş drum cărările-şi abate:
        Bolnav, amurgul tremură pe dealuri... Pe semne-acuma, undeva departe,
          Ostrov de flori e odăiţa noastră. Ure-un călător, în taina sărei, plânge,
        Şi stăm pierduţi... când vântul vine’n pripă  Ori înşelat în visu-i de-o viaţă,
        Şi-şi desluşeşte plânsul la fereastră. El blestemă şi mânile le frânge...
                Noi tresărim! Acelaş gând năprasnic
                Ne fulgeră fiorul lui de ghiaţă,
                Şi, îndemnaţi de-o clipă de cutremur,
                Cercetător noi ne privim în faţă.
              („V. R.“ An. III. Nr. 1.)  Octavian Goga.               Mausoleul Iui Adrian în starea de acum, vederea din faţă.
          Câmpul lui Mărie.    Ianiculus) cel încoronat cu marele monument al
              I.        lui Garibaldi. dincolo de Tibru, şi mai eu seamă
         Poziţia, starea de astăzi şi trecutul lui. de pe terasa Pinciului sau de pe turnul din Ca­
       De vrei să ştii locul unde a fost Câmpul lui  pitol, ni se năluceşte ochilor cea mai desluşită
      Marte, nu poţi s’o faci mai bine decât urcându-te  şi cuprinzătoare vedere asupra vestitului Câmp:
      pe înălţimi mari din Koma, şi de acestea sunt  astăzi el e partea cea mai centrală şi veche a
      mai multe împrejurul lui. De pe cupola sfân­ oraşului, o mare pitorească împestriţată de clădiri
      tului Petru sau de pe muntele Gionicolo (Mous şi hardughii înalte şi străbătută în lung şi în
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13