Page 1 - 1908-13
P. 1

Abonament:
                               Austro-Ungaria:  România:
                               1 an . . .12 cor.  1 an .  . .16 cor.
                               Ed.de lnx20  „ Ed.de  lux 25 „
                               6 luni . . 6  „ 6 luni  . . 8 „
                               Ed.de lux 10 „ I Ed.'de  lux 13 „
                                Ediţia pentru "preoţi, învăţători şi
                               studenţi: 1 an 7 cor, în România şi în
                                 Străinătate: 1 an 12 cor.
    I. KRAPFT, SIBIIC.
   1   2   3   4   5   6