Page 1 - 1908-15
P. 1

S i b i i u ,  1  August 1908,

                                  Abonament:
                               Austro-Ungaria:  România:
                               l an . . .12 cor. 1 an . . .16 cor.
                               Ed.de lux 20  * j Ed.de lux 23 „
                               6 luni . . 6  „ |  6 luni . . 8 *
                               Ed.de lux 10  * I Ed.de.lux 13 „
                                Ediţia pentru preoţi, învăţători şi
                               studenţi: 1 an 7 cor, în România şi în
                                 Străinătate: 1 an 12 cor.
    KRAFFT, SiBIIC.
   1   2   3   4   5   6