Page 1 - 1909-04
P. 1

S i b i i u ,  1 6  Febr. 1909.
                                   Abonament:
                                Austro-Ungaria:  România:
                                1 an ... 12 cor. 1 an . . .16 cor.
                                 Ed.de lux 20  „  Ed.de lux 25  „
                                6 luni . . 6  „ 6 luni . . 8  „
                                 Ed.de lux 10  „  Ed.de lux 13  „
                                 Ediţia pentru preoţi, învăţători şi
                                 studenţi: 1 an 8 cor., în România şi In
   1   2   3   4   5   6