Page 1 - 1909-10
P. 1

Sibiiu, 16 Maiu 1909.                  S U M A R U L .
       George Murnu . A VllI-a expoziţie a Tinerimii  (O. C. T.). Virgil Caraivan:
             artistice.          Poveşti de pretutindeni (A. O.
       I. U. Soricu . Odată (poezie).     M.). Onisifor Ghibu: O călă­
       Al. Ciura • . . . Homunculus.      torie prin Alsacia-Lorena (T.).
       Simin ......................... Din popor (poezie). Cronică: Vrăşmăşii literare (T. Co­
       Victor Eftimiu  Zâna lacului... (poezie).  dru). Situaţia şcoalelor din
       loan Adam . . .  Poemeînproză:Câtră lumină.  arhidieceza gr.-or. a Sibiiului
       Liviu Rebreanu .  Răfuiala.       (S.). Muzeul „Asociaţiunii"
       Dări de seamă: I. Slavici: Spiru Călin şi Din  (I.C.). Reprezentaţia d-nei şi
             valurile vieţii (Oct. C. Tăs-  d-lui Bârsan în Sibiiu. Con­
             lăuanu). George Murnu: Mo­ certul reuniunii române de
             numente antice din Roma  muzică din Sibiiu. Reviste şi
             (O. C. T.). Zaharie Bârsan:  ziare. Ştiri. — Poşta Redac­
             Impresii de teatru din Ardeal ţiei. — Bibliografie.

       11 ustraţi uni: A. S. R. Principesa Maria: Flori. St. Luchian: Chereta din Filantropia. L. Basarab:
       Spălătoreasă. A. Murnu: Din alte vremuri. N. Vennont: Pogorîrea de pe cruce. I. Alex. Steriadi:
       Hamali. O. Spaelhe: Gânduri. Fr. Storck: Bustul Doamnei C. C. S. D. Mirea: Cioban călare.
   1   2   3   4   5   6