Page 1 - 1909-21
P. 1

m                                     ! v

         Anul VIII.                   Nr. 21.


                  Sibiiu, 1 Noemvrie 1909.

                    S U M A R U L .

        I. Agârbiceanu Apariţii bolnave în societatea  Dări de seamă: Tudor Pamfile: Jocuri de
              noastră.           copii (E. H.)
        A. Mirea . . Traducând pe La Fontaine...  Cronică: Adunarea generală a „Aso­
              (poezie).           ciaţiei". Centenarul lui Şa-
        Ion Gorun  Pe lumea cealaltă.      guna. Concertul „Reuniunii
        Victor Eftimiu în casa de peste drum... române de muzică" din Sibiiu.
              (poezie).           Teatru românesc în Sibiiu.
        Al.Cazaban .  Căprioara.        f A. Baltazar. + Cesare Lom-
        Z. Bârsan . .  Sonet (poezie).    broso. Iancu Prostu. Ştiri.
        G. Panu . . O discuţie la Junimea.   Poşta Redacţiei.

        Ilustraţiuni: Comuna Sâniosif. Fruntariul bisericii din Sâniosif. Moşnegi din Sâniosif. Babe din
        Sâniosif. Casa parohială din Sâniosif. Tineretul din Sâniosif. Tineretul din Sâniosif la „învârtită" (1909).
   1   2   3   4   5   6