UNIVERSUL LITERAR

Biblioteca Digitală - pagina web

Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” - pagina web

Organ al Comitetului Raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului Popular Raional

Anul 1925

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
      Nr.15                
                       

Anul 1926

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.18              
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.16                
Nr.3 Nr.8 Nr.12                  
  Nr.9 Nr.13                  

Anul 1927

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.4       Nr.19              
Nr.5       Nr.20              
                       

Anul 1928

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
      Nr.17                
                       
                       

Copyright © 1913 - 2019  Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva                         Design by:  analist-programator Daniel Oprean