VEAC NOU

Biblioteca Digitală - pagina web

Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” - pagina web

Organ al Consiliului General A.R.L.U.S.

Anul 1954
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.9 Nr.10 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51 Nr.55
  Nr.11 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.48 Nr.52 Nr.56
  Nr.12 Nr.18 Nr.22 Nr.27 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.49 Nr.53 Nr.57
  Nr.13 Nr.19 Nr.23 Nr.28 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.50 Nr.54 Nr.58
  Nr.14   Nr.24     Nr.37          
  Nr.15                    
Anul 1955
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.13 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
      Nr.17     Nr.30   Nr.39     Nr.52
Anul 1956
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.47 Nr.52
    Nr.13     Nr.26   Nr.35     Nr.48  
Anul 1957
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.30 Nr.35 Nr.39 Nr.43 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
    Nr.13         Nr.34     Nr.47  
Anul 1958
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27          
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28          
Nr.3 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29          
Nr.4 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.22 Nr.26 Nr.30          
Nr.5     Nr.18     Nr.31          
Anul 1959
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.13 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.31 Nr.35 Nr.39 Nr.44sup Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
      Nr.17     Nr.30     Nr.43 Nr.47  
Anul 1960
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.13 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
      Nr.17     Nr.30   Nr.39     Nr.52
Anul 1961
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
    Nr.13       Nr.30   Nr.39     Nr.52
Anul 1962
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.30 Nr.34 Nr.39   Nr.48 Nr.52
    Nr.13         Nr.35        
Anul 1963
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.23 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.24 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.47 Nr.52
    Nr.13   Nr.22     Nr.35     Nr.48  
Anul 1964
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.18 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.19 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.5 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.35 Nr.39 Nr.43 Nr.48 Nr.52
        Nr.22   Nr.31     Nr.44    
Anul 1965
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.3 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.4 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.22 Nr.26 Nr.30 Nr.35 Nr.39 Nr.43 Nr.48 Nr.52
Nr.5     Nr.18     Nr.31     Nr.44   Nr.53
Anul 1966
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.13 Nr.18 Nr.22 Nr.26 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.33 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.34 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29   Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
      Nr.17     Nr.30   Nr.39     Nr.52
Anul 1967
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.23 Nr.27 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.24 Nr.28 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.34 Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
    Nr.13   Nr.22       Nr.39     Nr.52
Anul 1968
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.23 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.24 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.47 Nr.52
    Nr.13   Nr.22     Nr.35     Nr.48  
Anul 1969
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.18 Nr.23 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.19 Nr.24 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.3 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.20 Nr.25 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.4 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.21 Nr.26 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.48 Nr.52
Nr.5       Nr.22     Nr.35   Nr.44    
Anul 1970
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.3 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.39 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.4 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.22 Nr.26 Nr.30 Nr.35   Nr.43 Nr.48 Nr.52
Nr.5     Nr.18     Nr.31     Nr.44    
Anul 1971
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.6 Nr.10 Nr.14 Nr.19 Nr.23 Nr.27 Nr.32 Nr.36 Nr.40 Nr.45 Nr.49
Nr.2 Nr.7 Nr.11 Nr.15 Nr.20 Nr.24 Nr.28 Nr.33 Nr.37 Nr.41 Nr.46 Nr.50
Nr.3 Nr.8 Nr.12 Nr.16 Nr.21 Nr.25 Nr.29 Nr.34 Nr.38 Nr.42 Nr.47 Nr.51
Nr.4 Nr.9 Nr.13 Nr.17 Nr.22 Nr.26 Nr.30 Nr.35 Nr.39 Nr.43 Nr.48 Nr.52
Nr.5     Nr.18     Nr.31     Nr.44   Nr.53
Anul 1972
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.27 Nr.31 Nr.35 Nr.40 Nr.44 Nr.48
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.28 Nr.32 Nr.36 Nr.41 Nr.45 Nr.49
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.29 Nr.33 Nr.37 Nr.42 Nr.46 Nr.50
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.30 Nr.34 Nr.38 Nr.43 Nr.47 Nr.51
    Nr.13     Nr.26     Nr.39     Nr.52
Anul 1973
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.9 Nr.14 Nr.18 Nr.22 Nr.27 Nr.31 Nr.36 Nr.40 Nr.44 Nr.49
Nr.2 Nr.6 Nr.10 Nr.15 Nr.19 Nr.23 Nr.28 Nr.32 Nr.37 Nr.41 Nr.45 Nr.50
Nr.3 Nr.7 Nr.11 Nr.16 Nr.20 Nr.24 Nr.29 Nr.33 Nr.38 Nr.42 Nr.46 Nr.51
Nr.4 Nr.8 Nr.12 Nr.17 Nr.21 Nr.25 Nr.30 Nr.34 Nr.39 Nr.43 Nr.47 Nr.52
    Nr.13     Nr.26   Nr.35     Nr.48  
Anul 1974
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr.1 Nr.5 Nr.10 Nr.14 Nr.18 Nr.20 Nr.21 Nr.22 Nr.23 Nr.24 Nr.25 Nr.26
Nr.2 Nr.6 Nr.11 Nr.15 Nr.19              
Nr.3 Nr.7 Nr.12 Nr.16                
Nr.4 Nr.8 Nr.13 Nr.17                

Copyright © 1913 - 2023  Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva                         Design by:  analist-programator Daniel Oprean