Page 2 - 1908-04
P. 2

f
                                 4                   S O n A K (J L.
       Oct. C. Tăslăuanu Doctă cetitori (caltcira domnilor R. O. flaior Bibliotecă copiiloţ şi a tine-
             şi cultura ţăranilor).     rimei. (Scrisoare).'
       i'taria Cunţan  Cântece (poezie).  Crorica Expoziţia Luchian, Loghi,
       ilaria  Cunţan  Ideal (poezie).     Spaethe. - „Frumoasele din
       I. ftgârbiceanu  O răsplată.      Făgăraş". — Ştiri. - Poşta
       i. O. Şoricei . Trei Crai (poezie).   redaţiei. - Poşta administra­
       Oct. ft.-Tâslăuanu SynnoueSolbakkeu de Bjornst-  ţiei. — Bibliografie.
             jerne Bjornson (traducere).
       Ilcistraţiuni: Sculptorul bucureştean O. Spaethe in atelierul său. - Spaethe: Svlen (bronz).
         O. Spaethe: Călimară. — O. Spaethe: Biblou. — Corul ţărănesc din „Rodna-Houă".


                    abonament:
                    dusiro-iingaria:
           l an..............................12 cor.  Ed. dc lax ...  20 cor.
           6 lani............................6 „  „  ...............10 „
            Ediţia pentru preoţi, învăţători şi studenţi: i an 7 cor.
                   România şi în Străinătate:
           I an.............................16 cor.  Ed. de lux ...  25 cor.
           6 luni . . . . .   8   „   „   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  „
           Ediţia pentru preoţi, învăţători şi studenţi: 1 an 12 Cor.
           Reclatnufiile sunt a se face in curs de lo zile după apariţia fiecărui număr. Pentru orice
              schimbare de adresă se cor trimite 20 bani in mărci poştale.
           Abonamentele, plătite înainte, sunt a se trimite la adresa:
                  Adm. rev. „Luceafărul", Sibiiu (Nagyszeben).


                    A V I Z .

           A apărat în edit. revistei noastre, ea colaborarea: I. Al.
         Brătescu-Voineşti, iAihail Sadoveana, O. Goga, Aaria
         Canţan, I. Bassarabesca şi A. Tăslăaana,
                    A. O. Maior:
                             44
               Biblioteca Copiilor şi a Tinerimii .
                     Voi. 111.
           Acest voiam, alcătuit şi îngrijit de redactorul revistei noastre
         Oct. C. Tăslăaana, conţine foarte frumoase ilustraţiuni; este
         unul dintre cele mai reuşite, având, pe lângă un cuprins educativ
         şi recreativ, şi o valoare literară şi artistică. Ca oricine să şi-l
         poată procură cu uşurinţă, formatul e mai mic ca la primele 2 voi.
         iar preţul numai 1 cor. în Austro-Gngaria şi Lei l .30 în România
       ^^şi străinătate.______________________________________________
   1   2   3   4   5   6   7