Page 1 - 1909-18
P. 1

°nr° nr°i oiir° 1°ih °i° m°¥°r° iii o iu ° m o i ° m ° m ° m ° i« °¥°ir°T¥^ IR


             =LUCEAFĂRUL;^                x

               D. Anghel şi Şt. O.
                losif  . . . .  Balada lui Bucur (poezie).
               I. Paul  . . . .  Nevasta beţivului.
               Z. Bârsan . . . Mărul. Dramă în 2 acte.
               Ştefan Braborescu Cele două porumbiţe
            ¥         (poezie).
               I. Agârbiceanu . Părintele Vart. Bogdan.
            ¥   Vasile Stoica . . Şi-o să pornesc (poezie).
               Oct. C. Tăslăuanu Arta în România.
               Dări de seamă: George Panu: Amintiri
                     literare(G. Bogdan-Duică).
               Cronică: . . . f Dr. I. T. Mera. Cartea
                     de aur. Înfiinţarea „so­
                     cietăţii scriitorilor ro-
            ¥         mâni“. Ştiri. — Poşta
            91   Ilustraţiuni:  Culadin  Pojogeni-Gorj.  Culă
                     Redacţiei.
               din Groşera-Gorj. Troiţă din Prahova. Troiţă
            »   din Vâlcea. Planurile d-lui G. Lupu. Compo­
            o   ziţie originală după ouă încondeiate apli­
               cată la ceramică de d-şoara M. Panaitescu.
               Casa şi poarta Iui Mogoş, în comuna Ciauru-
                 Gorj. Faţada casei lui Mogoş.


       Anul VIII.      Sibiiu, 15 Septemvrie.     Nr. 18.
                      *
      1 0 !H 0II! 0 III 0 1 0 III 0 III 0 III 0 IU 0 URII 0II0 IU 0 IU 0 IU 0 HI 0 UI 0 UI 0 IU 0 IU 0 UI 0 ||| o ||| 01 0 in 0 IU 0 [
   1   2   3   4   5   6