Page 21 - 1908-04
P. 21

Nrul 4, 1908.       luceafărul            77
      Tocmai dinspre ziuă, când sunt toţi culcaţi, V.
      Furiş se iveşte după munţii 'nalţi,
                     Balăioară păstoriţa, unde eşti de nu mai vii
      Palidă şi slabă, de tot ofilită,  Şi-ai lăsat oile tale risipite pe câmpii?
      lle-ai crede că este-o seceră ’ndoită. Nu ţi-e dor şi nu ţi-o mila de oi şi de mieii mici?
      Dar să n'aveţi teamă că nu se răpune.  Ori ţi-e teamă că te papă juraţii de vârcolici? ,
      Maioă-sa acasă, tot mereu ii pune  N’avea grije, lună dragă; vino iară printre stele
      Leacuri, buruiene, câte alea toate, Că, de vor veni, noi batem tobele şi tinichele
      Şi în scurtă vreme iar la joc o scoate. Şi-i gonim, să nu ne strice liniştea şi bucuria,
      Să vedeţi atuucea cât e de frumoasă  Să plece fără ispravă şi să-i spulbere mânia.
      Şi cum, de ou sara, grăbeşte şi iasă,      Cm (Târgovişte)
      Să nu-o vadă lumea,... ilăcăi tinerei       d. U. licealii.
      Că-şi vede de turmă şi că-i toată-a oi.  VI.
    Sunt bune; dar nu cumva le-au scris vre-un  Câmpul cu oiţele:
   frăţior sau vre-o surioară mai mare?...   Cerul cu steluţele.
                          Păstoriţa:
    Au trimis răspunsuri bune şi sunt vrednici
                          E luniţa —
   de laudă:                  Mie daţi-mi păpuşiţa.
    Ghiocel (Măgurele); Dacia (Craiova); Seăruţâ (Buco­ Măndica dela Bravau
   vina); Brandea (Muscel); Aur (Galaţi); Tiuţa (Câmpu­ cl. II. primara.
   lung); Mărioara Bunăsara (Sigbet); Lupu (Bucureşti);  VIL
   Vârcolac (Slatina); Florica (Timişoara); Marcelică (Olt);
   Viorica (Bucureşti); Viorica (Arad); Viorel (Ploeşti);  Sus pe bolta cea curată Luna insă nu s’arată,
   Anicuţa Hoţului şi Smarandiţa Cucului; llenuţa Depesate5  Varsă stelele văpaie,... Păstoriţa lor bălae.
   I’etrişordin Teiu; Mărioara Vede-Tot (Arad); Vasilică (Bu­
   covina); Mugurel (Lugoj); Viorica (Sibiiu); Florica (Buzău):
   Brânduşei (Sinaia); Voicu-Viteazu(laşi); Năsturel (Craiova);  Să vă desleg ghicitoarea
   Românaş (Budapesta): Luceafărul (Caracal); Steluţa (Bu­ E uşor,
   cureşti); Lotus (Năsăud); Alpac (Piteşti); Titirică (Băi-  Dar vezi, astăzi nu se poate
   leşti); Steluţa (Baia-mare); Puiu (Oradea); Cloşca (Lippa);  Că e nor.
   Iloria (Hunedoara); Barbă-Cot şi Statu-Palmă (Braşov);  Aşteptaţi şi dumneavoastră
   Brăduleţ (Braşov); Nichipercea (Focşani); Stănuţ (Ame­ Intr'o sară,
   rica); Moş Crăciun (Orşova); Rodica (Neainţu); AJbiniţa  Când o fi senin, lumină
   (Severiu); Sirius şi Picular (Beregsău); Luca (Ploeşti);  Şi pe-afară.
   Mira (Ploeşti); Mierluţ (Bistriţa); Aţă-neagră (Brăila); Aţâ-  Eşiţi atunci şi priviţi cu toţii
   albă (Brăila); Neptuna şi Venera (Bucureşti); Titu (Oraviţa);  ’n sus
   Ela G. (Craiova); Anidopsog şi Acnum (Tutova); Lala şi  Şi veţi vedea: Cerul, luna şi steluţe
   Miju (Ploeşti).              In de-ajuns.
                            Puiţa (Câmpulung)
    Deslegările premiate sunt următoarele:
                             ci. 1. secundara.
           1.
                            IX.
   Câmpul cel senin albastru  Păstoriţa bălăioară
   Este cerul fără nori, Este luna. Iar acum  Câmp albastru este cerul, Păstoriţă bălăioară:
   Iar oiţele sunt stele,  Daţi-mi, vă rog, o păpuşe  Oile: stele-aurii;  Luna cu raze-argiutii.
   Luceferi strălucitori. Că n’am primit de Crăciun.  Românul (Craiova)
           Viorica Fulg-uşor (Ardeal)       cl. 11. liceală.
              c). I. civilii.
                            X.
           ii.         Ghicitoarea nu e grea  Păstoriţa-i luna plină,
   Câmpu-i bolta cea senină, Păstoriţa-i luna plină, Şi-o dosleg eu singurea. Ce dă nopţilor lumină.
   Oi sunt miile de stele,  Ce domneşte peste ele. Câmpu-i cer,
              Steluţa (Bucureşti). Oile: stele,  Riţa-mieă din Abrud.
           111.               XI.
   Câmpu-i cer. Oiţe-s stele.  Dupădealuridoarme-acuma, Câmp albastru este cerul,
   Păstoriţă-i blânda lună;  Doarmă’n pace,noapte buna! Iar oiţe-s stelele,
              Petrilor dela Iaşi. Păstoriţă este luna.
           IV.            — Deci, mă rog, novelele, —
     Câmpul e cerul,  Păstoriţă-i luna, San, mai bine-o cărticică
     Oiţele: stele;  Grijeşte de ele.  De poveşti — că eu sunt mică.
            Ciobănaş (Reghin).        Lola (Nepos. Năsănd).
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26